TrainerClub.vn

Friday, Jul 10th

Last update11:17:39 AM GMT

Trang chủ

Bảo hiểm nhân thọ : Môt công cụ bảo vệ giá trị đời sống con người

Email In PDF.

Những giá trị của đời sống con người, như được phản ánh bởi năng lực kiếm tiền hiện tại, thiết lập một tài sản kinh tế cũng nhiều như những tài sản hữu hình.

Giá trị bằng tiền của giá trị đời sống của một quốc gia lớn hơn nhiều lần tổng số của cải tài nguyên của nó gộp lại". Những lời này được viết bởi ông Solomon S. Huebner, tiến sĩ triết học, Nguyên chủ tịch của trường Đại học Bảo hiểm của Mỹ – một người nói chung được xem là bậc cao niên nhất trong số những giáo sư bảo hiểm bậc đại học.

Sự nhấn mạnh của giáo sư Huebner về những giá trị của đời sống con người là một cuộc cách mạng thực sự cải thiện thái độ của công chúng đối với BHNT. Luận điểm chính, dĩ nhiên, chỉ là đối xử một cách khoa học về giá trị tiền tệ đối với sức mạnh của tính cách cá nhân, sức khoẻ, công việc kinh doanh, và sự phán xét cũng như đối xử một cách khoa học với sự sở hữu tài sản vật chất của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng, vì trong phạm vi một lượng lớn di sản, giá trị của cuộc sống con người chiếm giữ một phần lớn hơn nhiều. Người ta đã tính toán ra rằng 9/10 trong tổng số di sản bao gồm những giá trị của cuộc sống so với chỉ 1/9 dành cho cái gọi là tỉ lệ tài sản. Vì thế, một cách hợp lý, điều suy luận tiếp theo sau là, BHNT là phương tiện duy nhất trong việc áp dụng một cách khoa học vào giá trị của đời sống những nguyên tắc bồi thường mà chúng được áp dụng cho cả những công việc kinh doanh hàng ngày.

Có phải là rất đáng ngạc nhiên khi một số người sẽ suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về việc bảo hiểm cho những tài sản hữu hình như – nhà cửa, xe cộ, nữ trang - và sẽ dời lại việc bảo hiểm một cách đầy đủ cho một thực thể mà chính thực thể ấy tạo ra những tài sản này – đó chính là sức mạnh kiếm tiền của họ?.

Chính những giá trị đời sống con người làm cho tài sản trở nên có giá trị. Nếu không phải là phục vụ cho giá trị cuộc sống, nó không còn là tài sản giá trị nữa.

Theo Hiệp hội nghiên cứu và tiếp thị BHNT Hoa Kỳ - LIMRA

tvtTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Security code
Refresh