TrainerClub.vn

Friday, Jul 10th

Last update11:17:39 AM GMT

Trang chủ

Bảo hiểm nhân thọ như là Một Công cụ bảo vệ tài chính Doanh nghiệpp

Email In PDF.

Cho dù tổ chức kinh doanh là một công ty lớn hay là một công ty tư nhân nhỏ, thì các công ty này vẫn phải đối mặt với những vấn đề nào đó. Việc sử dụng BHNT như là một giải pháp đối với một số vấn đề có thể chỉ được nhấn mạnh ở đây.

Một người chủ cửa hàng kinh doanh đơn lẻ cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình để xây dựng sự nghiệp kinh doanh và bất kỳ người nào, khi làm như thế, tái đầu tư vào chính doanh nghiệp đó một phần lớn lợi nhuận có thể đang sống trong một ảo giác. Tất cả công sức lao động cũng không có ý nghĩa gì nếu việc kinh doanh không đáng đối với người còn sống của người chủ sở hữu. Có thể nới rằng tài năng của người chủ tạo ra tài sản một cách đơn độc đó và rằng, không có người bạn đời hay không có ai trong số con cái họ có quan tâm hay có khả năng để nối nghiệp. BHNT cho giá trị đời sống của người chủ kinh doanh sẽ bảo đảm rằng những người thừa kế sẽ nhận những hoa trái do công sức lao động mà người chủ kinh doanh tạo thành.

Hai người bạn trẻ cộng tác mở một hiệu thuốc ngay góc đường và tiếp theo xây nó thành một hiệu thuốc có quy mô khá lớn do họ cộng tác làm ăn với nhau rất hoà hợp. Một người đột ngột qua đời và người còn lại tiếp tục việc kinh doanh với vợ của người bạn quá cố. Người này bây giờ thực tế làm tất cả các công việc và chỉ nhận một nửa thu nhập. Một thoả thuận mua và bán được thực hiện bởi một hợp đồng BHNT theo giá trị của kinh doanh lẽ ra đã ngăn ngừa được tình huống không may này.

Một công ty được tổ chức theo phong cách gia đình có thể dễ dàng rơi vào tình trạng như sự cộng tác vừa được đề cập ở trên. Sự khác nhau duy nhất là không có sự tan rã hợp pháp trên cái chết của một trong những cổ đông. Một lần nữa, một công ty cổ phần tham gia hợp đồng BHNT để có thể giải quyết được vấn đề.

Trong bất cứ tổ chức nào cũng có một số nhân vật chính góp phần cho sự thịnh vượng kinh tế của tổ chức đó. Người đó có thể là một kỹ sư trong phòng thí nghiệm, có thể là nhân viên giao dịch kinh doanh giỏi nhất, người kia có thể là trưởng phòng hành chính của Công ty. Trong bất cứ trường hợp nào, tổ chức đó phải chịu một sự mất mát về mặt tài chính nếu như những nhân viên này tử vong.

Có thể cho rằng tính hiệu quả của tổ chức đó sẽ bớt đi, hoặc là uy tín có thể bị sút kém, hay là việc kinh doanh sẽ bị giảm sút. BHNT trên mạng sống của những cá nhân này được thiết kế để làm giảm nhẹ cú sốc gây ra do cái chết của họ. Một hãng kinh doanh mà không thực sự cần quỹ để duy trì sự tồn tại của nó có thể chọn cách cung cấp cho những người còn sống một kế hoạch trả lương tiếp tục hoặc mua lại di sản mà cổ đông đó nắm giữ, hay đặt cọc số thu nhập của họ vào trong kế hoạch hưu trí được trả tiền bởi chính tổ chức đó. Những chi tiết cụ thể của sự sắp xếp này là công việc của những nhân viên hành chính và luật sư, nhưng nguyên tắc để tham gia vào chương trình này đều phải được truyền bá một cách tích cực bởi bất cứ một TVBH nào.

BHNT trong kinh doanh có lợi ích cả khi còn sống lẫn khi tử vong. Nhiều công ty đã làm cho con đường đi vượt qua những khó khăn trở nên dễ dàng hơn bởi vì BHNT cho những nhân viên chủ chốt đã cung cấp một sự ký quỹ tuyệt vời cho uy tín của tổ chức đó. Thêm nữa, BHNT đóng một vai trò quan trọng ngày càng tăng trong việc mở rộng quỹ hưu trí trong ngành kinh doanh. Trong khi vấn đề này là một quyền lợi cho những chuyên gia, tuy nhiên nó đại diện một lĩnh vực rộng lớn khác nơi mà BHNT có thể giúp để giải quyết vấn đề.

Vì thế một TVBH có cái nhìn bao quát sẽ xem sản phẩm BHNT không chỉ là phương tiện để bảo vệ cá nhân các gia đình mà cả những khái niệm về sự đóng góp to lớn mà BHNT có thể mang lại cho cuộc sống công nghiệp của dất nước chúng ta. Thấm nhuần được những khái niệm này với nhiều người TVBH hơn nữa sẽ tạo ra kết quả đáng kể trong việc sử dụng rộng rãi BHNT trong kinh doanh cũng như trong sự tưởng thưởng ngày càng tăng cho bản thân người TVBH.

Theo Hiệp hội nghiên cứu và tiếp thị BHNT Hoa Kỳ - LIMRA

tvt


Add comment


Security code
Refresh