TrainerClub.vn

Sunday, Jun 07th

Last update11:17:39 AM GMT

Trang chủ

Bảo hiểm nhân thọ như là Một công cụ tiết kiệm

Email In PDF.

Cách đây vài năm, một trong những tổ chức nổi tiếng chuyên tiến hành các khảo sát ý kiến công chúng đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên một nhóm người đại diện liên quan đến thói quen tiết kiệm và mục tiêu của họ.

Một trong những phát hiện ban đầu là không ai cho rằng tiết kiệm tiền là một ý kiến tuyệt vời. Họ khám phá ra rằng mọi người muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt nhưng cũng muốn hưởng thụ cuộc sống hàng ngày đến mức tối đa. Và họ cũng không chắc chắn là cần tiết kiệm bao nhiêu tiền cho hiện tại và bao nhiêu tiền cho nhu cầu tương lai. Hai ý kiến này cơ bản thường mâu thuẫn nhau, vì thế trong thực tế, mọi người thường dung hòa và cố gắng tiết kiệm nhiều đến mức mà họ có thể và vẫn có một khoản hợp lý dành cho những giải trí hàng ngày.

Bảng báo cáo chỉ ra rằng mục tiêu quan trọng nhất là cung cấp một quỹ khẩn cấp – được sử dụng trong trường hợp bệnh tật kéo dài hoặc thất nghiệp. Vì thế, những trường hợp cần thiết này là không thể dự đoán trước được, lúc đó quỹ khẩn cấp sẽ sẵn sàng cho những quyền lợi tương lai không cụ thể.

Những người tiết kiệm để chữa trị những bệnh tật có thể xảy ra hay tiết kiệm cho những chi phí viện phí, phải luôn nhớ rằng, có một yếu tố an toàn rất lớn trong việc thanh toán cho những chi phí bắt buộc này để tránh rủi ro về những khoản nợ chưa trả và mất uy tín. Chắc chắn rằng bất cứ người nào tiết kiệm để bắt đầu một doanh nghiệp, hay cho những trường hợp khẩn cấp, hay trả nợ, thế chấp; phải luôn nhớ đến khái niệm an toàn. Họ cũng có nhu cầu thỏa mãn vui hiện tại – tiết kiệm mua chiếc TV mới, quần áo mới, du lịch, hay bất khoản xa xỉ nào khác nhưng không thể xem là phung phí quá độ. Tuy nhiên những thứ này không phải là những yếu tố chính trong chương trình tiết kiệm an toàn.

Đối với sự quan tâm đến quỹ giáo dục cho con trẻ, hầu hết mọi người đều chưa có kế hoạch tiết kiệm cụ thể. Thay thế vào đó họ dựa vào vài lịa quỹ để dành chung chung mà họ hy vọng sẽ không bị chi dung hết trước khi được sủ dụng cho chi phí học đại học.

Có một lợi ích của việc tiết kiệm tiền do Bảo hiểm nhân thọ đem lại mà ít khi người ta nhận thấy. Người ta mua Bảo hiểm để đáp ứng hai ràng buộc – một là đối với gia đình và những người phụ thuộc khác, hai là dành cho chính bản thân họ. Khi mua bất cứ sản phầm bảo hiểm nhân thọ nào, người ta vừa được bảo vệ gia đình mình và cùng lúc bỏ vệ tuổi già của chính bản thân họ.

Vì thễ, khi cột chặt hai trách nhiệm chính lại với nhau, chúng ta thấy được lý do tại sao Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những chướng ngại vật làm cản trở việc tiết kiện lâu dài. Chúng ta không thể làm ngơ về sự cần thiết của việc cung cấp sự an toàn cho tuổi già của mình, và cùng một lúc xao nhãng cả việc cung cấp cho tương lai của những người mình yêu thương như vơ con và ba mẹ mình.

Với vai trò là một công cụ tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ là không thể thiếu được!

Theo Limra

Kỳ tới: Bảo hiểm nhân thọ như là một Công cụ đầu tư!


Add comment


Security code
Refresh