TrainerClub.vn

Wednesday, Jul 15th

Last update11:17:39 AM GMT

Đào tạo doanh nghiệp

Quản lý con người

Email In PDF.

Vạn vật trong vũ trụ biến đổi theo dòng thời gian. Cuộc sống không phải là quá trình máy móc, nó không thể chắc chắn được. Cuộc sống bí ẩn và không thể tiên đoán được.

Trang 4 trong tổng số 4