TrainerClub.vn

Tuesday, Oct 19th

Last update11:17:39 AM GMT

Liên hệ

Liên hệ

MBA Đại Học Gloucestershire tại Việt Nam

Đại học Gloucestershine tuyển sinh chương trình cao học Quản trị Kinh doanh MBA tại Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là cở sở chính tại Châu Á của Đại học RMIT, Melbourne, Úc.

GV DŨNG, LƯU

Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Phụ trách Huấn Luyện Phát Triển Kinh Doanh của các Công Ty Đa Quốc Gia & các tổ chức tài chính, Ngân Hàng.

GV PHAN ANH LƯU

Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh, Giám Đốc Huấn Luyện Phát Triển Kinh Doanh & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia & các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

GV NGUYỄN HỮU QUỐC BẢO

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh cao cấp, Phụ trách Huấn Luyện và Phát Triển Kinh Doanh Toàn Quốc & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia.

GV TOẢN, TRẦN

Hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh tiếp thị, Giám Đốc Huấn Luyện và Phát Triển Kinh Doanh & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia.

GV PHẠM THỊ KIM THUỶ

Là chuyên gia về huấn luyện Quản trị Nguồn Nhân Lực tại Việt nam, kỹ năng và phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trang 1 trong tổng số 2

Follow us on facebook