TrainerClub.vn

Tuesday, Oct 19th

Last update11:17:39 AM GMT

Liên hệ Đào tạo - Tư vấn

Đào tạo - Tư vấn

MBA Đại Học Gloucestershire tại Việt Nam

Đại học Gloucestershine tuyển sinh chương trình cao học Quản trị Kinh doanh MBA tại Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là cở sở chính tại Châu Á của Đại học RMIT, Melbourne, Úc.

Quy Trình Huấn Luyện

Thời mở cửa và hội nhập, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, để phát triển bền vững và trường tồn các Doanh nghiệp, tổ chức phải đối mặt với nhiều trở ngại. Việc liên tục phát triển các sản phẩm mới cũng chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, các đối thủ cạnh tranh sẽ theo kịp.

Follow us on facebook