GV PHẠM THỊ KIM THUỶ

In

Là chuyên gia về huấn luyện Quản trị Nguồn Nhân Lực tại Việt nam, kỹ năng và phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giảng viên bộ môn QTNNL của BE. Đã thiết kế và giảng dạy các khóa học về QTNNL dành cho cấp trưởng phòng & CEO. Đặc biệt là các khóa học nâng cao dành cho trưởng phòng nhân sự như:

1. Hoạch định nguồn nhân lực

2. Kỹ thuật xây dựng thông tin công việc

3. Kỹ thuật xây dựng hệ thống đánh giá năng lực & thành tích

4. Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bổng & đãi ngộ

5. Truyền thông nguồn nhân lực

6. Kỹ thuật phỏng vấn - tuyển dụng các vị trí chủ chốt

Chủ nhiệm dự án phát triển "Kỹ năng mềm - Hành trang cuộc cống" (website: http://kynangmem.org )

Thiết kế toàn bộ hệ thống chương trình, giáo trình, điều hành hoạt động & là giảng chính của chương trình.

Hiện đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc công ty TNHH một thành viên dịch vụ Nhân Việt.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: