TrainerClub.vn

Tuesday, Oct 19th

Last update11:17:39 AM GMT

Liên hệ Giảng viên

Giảng viên

GV DŨNG, LƯU

Email In PDF.

Gần 10 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Phụ trách Huấn Luyện Phát Triển Kinh Doanh của các Công Ty Đa Quốc Gia & các tổ chức tài chính, Ngân Hàng.

GV PHAN ANH LƯU

Email In PDF.

Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh, Giám Đốc Huấn Luyện Phát Triển Kinh Doanh & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia & các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

GV NGUYỄN HỮU QUỐC BẢO

Email In PDF.

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh cao cấp, Phụ trách Huấn Luyện và Phát Triển Kinh Doanh Toàn Quốc & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia.

GV TOẢN, TRẦN

Email In PDF.

Hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc ở chức vụ Quản Lý - Giám Đốc kinh doanh tiếp thị, Giám Đốc Huấn Luyện và Phát Triển Kinh Doanh & Tư vấn Quản Trị của các Công Ty Đa Quốc Gia.

GV PHẠM THỊ KIM THUỶ

Email In PDF.

Là chuyên gia về huấn luyện Quản trị Nguồn Nhân Lực tại Việt nam, kỹ năng và phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

GV HỒ MINH CHÍNH

Email In PDF.

Hồ Minh Chính là chuyên gia về huấn luyện bán hàng và quản lý bán hàng hàng đầu tại Việt nam, kỹ năng và phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuyên gia này đã từng học và làm việc chuyên môn về huấn luyện tại nước ngoài.

Hợp tác cùng Trainer Club

Email In PDF.

Trainer Club là diễn đàn tập hợp những Chuyên viên huấn luyện để chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp góp phần tạo dựng sự phát triển bền vững cho các cá nhân & doanh nghiệp tại Việt Nam.

Follow us on facebook