TrainerClub.vn

Tuesday, Oct 19th

Last update11:17:39 AM GMT

Liên hệ Giới thiệu

Giới thiệu

Câu lạc bộ giảng viên

Email In PDF.

TRAINERCLUB.VN là một diễn đàn tập hợp những Chuyên viên huấn luyện cùng chí hướng để chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp góp phần tạo dựng sự phát triển bền vững cho các cá nhân & doanh nghiệp tại Việt Nam.

Follow us on facebook