Hợp tác cùng Trainer Club

In

Trainer Club là diễn đàn tập hợp những Chuyên viên huấn luyện để chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp góp phần tạo dựng sự phát triển bền vững cho các cá nhân & doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Với chức năng là cầu nối cho các chuyên viên huấn luyện tại Việt nam nhằm tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu hỗ trợ, nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển, đồng thời tạo điều kiện để các chuyên viên tham gia các hoạt động xã hội.

Diễn đàn trao đổi đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, đào sâu và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý của thành viên, là cầu nối của các chuyên viên nhằm giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Hiện tại TrainerClub.vn đang tìm kiếm các Chuyên viên huấn luyện có cùng chí hướng cùng cộng tác làm việc với TrainerClub.vn:

I. Trách nhiệm chung:

- Hỗ trợ và triển khai các Khóa huấn luyện đạt tiêu chuẩn của TrainerClub.vn.

- Trực tiếp phụ trách các Khóa học theo yêu cầu của TrainerClub.vn.

- Tham dự các chương trình cộng đồng theo đề nghị của TrainerClub.vn

II. Yêu cầu:

- Phát triển và triển khai các Khóa huấn luyện với tính thực tế phù hợp với nhu cầu của đối tác.

- Chịu trách nhiệm triển khai các Khóa học đúng như kế hoạch huấn luyện được TrainerClub.vn giao.

- Trực tiếp phụ trách các Khóa học.

- Chịu trách nhiệm chất lượng khóa học.

- Thực hiện gửi báo cáo đánh giá về Khóa học cho TrainerClub.vn sau mỗi khóa học.

- Tham dự những buổi họp và khóa học định kỳ nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng để đáp ứng được tiêu chuẩn của Chuyên viên huấn luyện theo tiêu chí của TrainerClub.vn .

- Tham dự chương trình đánh giá theo tiêu chí của TrainerClub.vn.

- Là Chuyên viên huấn luyện của các Tổ chức xã hội.

III. Quyền lợi.

- Cơ hội trở thành thành viên của tổ chức có ý nghĩa xã hội cao cả.

- Được tham dự các Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Cơ hội làm việc cùng các Chuyên viên huấn luyện Cao cấp, các diễn giả hàng đầu thế giới.

- Cơ hội được trải nghiệm và đóng góp vào sự phát triển của Người Việt thông qua việc trực tiếp phụ trách các Khoá huấn luyện kỹ năng "Soft Skills".

- Cơ hội hoàn thiện bản thân.

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ:

Email: consult@trainerclub.vn

Web: www.trainerclub.vnTin mới hơn: