Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Nhân Thọ Như Là: MỘT CÔNG CỤ BẢO VỆ GIA ĐÌNH

Bảo Hiểm Nhân Thọ Như Là: MỘT CÔNG CỤ BẢO VỆ GIA ĐÌNH

Ở Mỹ và Canada, có lẽ là không có một ý kiến nào được thừa nhận hơn là việc sử dụng BHNT như  một công cụ bảo vệ gia đình. Nó phổ biến đến mức dường như không cần phải đề cập đến trong quyển sách này.

Tuy nhiên nếu bỏ qua khái niệm về BHNT tức là sẽ làm giảm đi tầm quan trọng của một trong những điều kỳ diệu nhất trong đời sống xã hội. Khi bạn cân nhắc việc một người có thể gửi một số tiền rất nhỏ hàng tháng vào công ty BHNT với sự bảo đảm hoàn thiện rằng, trong trường hợp họ tử vong, công ty sẽ thay thế vị trí của họ về mặt tài chính và chi trả cho gia đình của họ một khoản tiền lớn hơn rất nhiều để chăm sóc gia đình họ. Không có một phương thức nào khác mà người ta có thể mua được nhiều như vậy chỉ với một ít tiền.

Hãy xem một người chồng và một người cha biến suy nghĩ của mình thành hành động để “bảo vệ gia đình” như thế nào. Người ấy có ý định gì? Rõ ràng anh ta dự định rằng trong suốt cuộc đời của mình, anh ta sẽ che chở cho gia đình mình khỏi những mối nguy khốn của đói kém, bệnh tật, không nhà cửa, hoặc khỏi mối nguy hiểm của sự xâm phạm – thực ra, vì lý do sức khoẻ và khả năng kiếm tiền của mình, anh ta có thể ngăn ngừa tất cả những điều đó, ngăn cho chúng không xảy ra với gia đình của anh ta, ngoại trừ những mối nguy hiểm khắc nghiệt nhất. Một người chồng đầy tình thương yêu và một người cha bao dung nhìn xa hơn hiện tại và quan tâm đến những điều sẽ xảy ra với vợ con anh ta nếu anh ta trở thành một con số trong bảng tỷ lệ tử vong. Anh ta nhận thức được rằng anh ta chỉ có thể làm được một điều sau khi anh ta qua đời là một sự đóng góp về mặt tài chính mà thôi.

Cho dù anh ta có nghiên cứu tất cả những phương pháp khả thi để cung cấp sự chăm sóc về mặt tài chính này, anh ta sẽ vẫn đi đến một kết luận giống như vậy. Anh ta có thể gửi tiền vào ngân hàng, mua cổ phiếu hay trái phiếu, đầu tư vào các khoản thế chấp, hay bất cứ công cụ nào khác ngoại trừ BHNT, và anh ta không thể chắc chắn mình đang để dành đủ số lượng và đủ nhanh để bảo đảm gia đình của mình có số thu nhập mà họ sẽ cần. Anh ta sẽ thấy rằng BHNT là công cụ duy nhất mà nhờ nó, anh ta có thể mua được một sự bảo vệ tài chính vững vàng cho tương lai của gia đình với một chi phí rất nhỏ.

BHNT không chỉ là phương tiện khả thi tốt nhất, mà còn là phương tiện độc nhất đối với việc bảo vệ gia đình – ngoài BHNT ra, không có cách bảo vệ bảo đảm nào khác.